Typ vŕtania

Naša spoločnosť používa techniku vŕtania s výplachom, kde vyplachovacia kvapalina sa cirkuluje na cirkulačnej dráhe. V tomto procese je kvapalinou absorbovaná čerpadlom preteká cez vŕták do otvoru a potom sa otáča späť na povrch cez prstencový priestor. Počas vrtu je stena otvoru podopieraná vyplachovaciou kvapalinou, čím sa uvoľní priestor pre vŕtacie hlavice. Vyplachovacia kvapalina zabraňuje uvoľneniu volnejších vrstiev pôdy, čo umožňuje ďalšie prehĺbenie otvoru, kým sa nedosiahne požadovaný vodný pramen. Týmto procesom je potrebne podporiť steny studne dovtedy, kým sa do vrtu neuložia PVC rúry a filtračný štrk. Vyplachovacia kvapalina sa potom odstráni z otvoru.

Technika vŕtania

Vŕtanie studní vykonaváme elektrickou motorovou vŕtnou súpravou. S vlastným pohonom (s dízelovým motorom – vŕtná súprava nevyžaduje elektrickú energiu objednávateľa)

Cena

Za vŕtacie služby sa cena dohoduje buď individuálne v závislosti od náročnosti projektu alebo na základe osobnej obhliadky miesta.